Jogoa Marketing XL en zijn affiliates leveren content op website www.jogoa.com (“de website”) die onderworpen is aan de volgende algemene voorwaarden:  (“voorwaarden”). Als je deze site bezoekt en/of gebruikt stem je in met deze voorwaarden. Als je meer wilt weten over de praktijk en het beleid ten aanzien van het verzamelen, het gebruik en de opslag van gebruikersinformatie, lees dan onze privacy pagina.

COPYRIGHTS

Alle content en functionaliteit op de website, ingebrepen tekst, visualisaties, logo’s, iconen en beeld en de selectie en lay-out daarvan is het exclusieve eigendom van Jogoa en/of zijn licentiehouders en wordt beschermd door Nederlandse en internationale copyright wetgeving. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verstrekt worden voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De handelsmerken, service merken, designs en logos (gezamenlijk “handelsmerken”) die getoond worden op de site zijn handelsmerken van Jogoa en zijn licentiehouders. Je gaat ermee akkoord dat je geen informatie zult ver- of toewijzen naar Jogoa of één van zijn licentiehouders in wat voor publiek medium ook (bijvoorbeeld een persbericht, of websites) voor advertentie- of promotiedoeleinden of met het doel derden te beïnvloeden of informeren en dat je geen van de handelsmerken zult gebruiken of reproduceren of goedkeuring dan wel een relatie met Jogoa of één van z’n licentiegevers zult impliceren.

GEBRUIK VAN SITE CONTENT

Bij deze geeft Jogoa je het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht om de website te bezoeken en één kopie van de content en de functionaliteit van de website weer te geven, te downloaden en te printen op een enkele computer, uitsluitend voor intern, zakelijk gebruik onder voorwaarde dat je op geen enkele manier de website content verandert en dat je alle copyright- en andere eigendomsverwijzingen in stand houdt. Je mag op geen enkele andere manier content van onze website reproduceren, aanpassen, verspreiden, versturen, posten of beschikbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Jogoa.

BERICHTGEVING MET BETREKKING TOT SCHENDINGEN EN VERZOEKEN OM INFORMATIE TE VERWIJDEREN DOOR JOGOA

Jogoa staat het posten van wat voor informatie dan ook dat een inbreuk vormt op de copyrights en/of andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen rechten met betrekking tot privacy en publiciteit) van enig persoon of entiteit.

Als je van mening bent dat jouw intellectuele eigendomsrecht (of zo’n recht waarvan jij de verantwoordelijkheid voor handhaving hebt) op een of andere manier geschonden wordt door de content op de website, laat het ons dan weten door ons een bericht te sturen via het contactformulier onderaan de homepage van de website. We hebben dan een geschreven verklaring nodig met daarin:

  1. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk en/of intellectuele eigendom dat geschonden zou zijn
  2. Identificatie van het vermeend schendende materiaal op de site en/of het intellectuele eigendom dat zou zijn geschonden
  3. Identificatie van het vermeend schendende materiaal op de site waarvoor verzocht wordt dit te verwijderen
  4. Je naam, adres en overdag bereikbare telefoonnummer en een e-mail adres als dat beschikbaar is.
  5. Een verklaring dat dat je te goeder trouw bent in je overtuiging dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk en/of intellectuele eigendom niet toegestaan wordt door zijn eigenaar, diens vertegenwoordiger, of de wet
  6. Een verklaring dat de informatie in je bericht accuraat en op straffe van meineed, de ondertekenaar bevoegd is op te treden ten behoeve van de eigenaar van het recht dat geschonden zou zijn; en
  7. De handtekening van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht of van iemand die geautoriseerd is door die eigenaar om op te treden bij veronderstelde schendingen van het recht.

DISCLAIMERS

De content en de functionaliteit van de website leveren we onder de verstandhouding dat Jogoa hiermee niet de bedoeling heeft een professioneel advies of dienstverlening te bieden.

Alle content en functionaliteit wordt geleverd “as is” zonder enige garantie, noch expliciet noch impliciet waaronder en zonder beperking, veronderstelde garanties of verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

Jogoa en toeleverende content leveranciers bieden geen garanties, expliciet of impliciet, voor wat betreft het eigendom, de correctheid of toereikendheid van de website content. Jogoa erkent geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige informatie gepubliceerd op gelinkte websites, in enig gebruikerpost gepubliceerd op de site of geleverd door derden.

Noch Jogoa, noch toeleverende content providers aanvaarden enige aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele, gevolg- of schade anderszijde waaronder strafbare schade of voor het verlies van omzet of winst, ongeacht of er sprake is van advies over de mogelijkheid van zulke schades of verliezen en ongeacht de theoretische mogelijkheid van aansprakelijkheid.

WEBSITES VAN DERDEN

We kunnen links aanbieden naar websites van derden. Jogoa draagt geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden, die beheerst worden door de gebruikersvoorwaarden en privacy beleid – als die er zijn – van de betreffende derde content leveranciers.

PRIVACY EN COOKIE BELEID

Onze privacy en cookie beleid vormen een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.